Privacy declaration


Uw privacy in de winkel van ICESKATESHOP is belangrijk !


Conform de geldende privacywetgeving gebruikt ICESKATESHOP persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten.

De Wet bescherming persoonsgegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens volgt ICESKATESHOP de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sedert mei 2018 in België van toepassing is. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. Op grond van deze wet mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

Definitie van persoonsgegevens

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Uw persoonsgegevens op de website van ICESKATESHOP

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.
We onderscheiden hierbij 3 types van "Verwerking" :

    ° om onze diensten te kunnen verstrekken
    ° voor administratieve doeleinden
    ° voor commerciële doeleinden

Persoonsgegevens verzameld van onze klanten voor administratieve doeleinden:
Voordat wij diensten leveren aan nieuw klanten, zijn wij ingevolge onze acceptatieprocedures verplicht om bepaalde gegevens van de klant te verzamelen. Sommige van deze gegevens zijn Persoonsgegevens, zoals contactgegevens, informatie met betrekking tot het bestuur, kopieën van identiteitskaarten (in het kader van anti-witwaswetgeving). Deze gegevens worden bijgehouden in onze acceptatiesystemen.
Van zodra wij onze diensten leveren, worden deze gegevens gebruikt voor facturatie en administratieve doeleinden en worden zij bijgehouden in onze interne ERP systemen en databanken. Onze klanten verwachten dat wij deze gegevens bijhouden om onze diensten aan hen te kunnen verstrekken. Deze gegevens betreffen voornamelijk administratieve gegevens. Het gevoeligheidsniveau is derhalve eerder beperkt. We dienen er echter zorg voor te dragen dat wij deze gegevens up-to-date houden en dienen te voorkomen dat deze publiek beschikbaar worden.

Persoonsgegevens verzameld voor commerciële doeleinden voor bestaande klanten en prospecten:
We bewaren ook klantengegevens voor commerciële doeleinden in ons CRM systeem. Dit omvat gegevens van onze bestaande klanten, ex-klanten en prospecten. Deze gegevens worden gebruikt om commerciële opportuniteiten op te volgen, alsook voor direct marketing en mailings.

Strafbare feiten en inbreuken:
Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Bewaartermijn:
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Niet-gekoppelde gegevens:
Informatieprofielen houden bij waarop gebruikers zoeken (zoektermen), welke informatie ze opvragen en bijvoorbeeld hoe ze door de site navigeren. Deze gegevens zijn niet-gekoppeld aan persoonsgegevens. Ze kunnen dus niet worden herleid naar een persoon.

Cookies binnen de ICESKATESHOP webwinkel

Een cookie is een bestand dat via de website op uw computer opgeslagen wordt, om bezoekers van een site te identificeren. Ze kan informatie bevatten als datum en tijd van het bezoek, gebruikersnamen of door de bezoeker gekozen instellingen voor de betreffende website. Webbrowsers bieden de gebruiker de mogelijkheid om ondersteuning voor cookies geheel of gedeeltelijk uit te schakelen, vanwege bijvoorbeeld een behoefte aan privacy.

De ICESKATESHOP webwinkel gebruikt alleen cookies voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. Bezoekers die tijdens het raadplegen van de winkel cookies weigeren, krijgen dezelfde informatie te zien als bezoekers die wel cookies accepteren.